Phân hệ quản trị kho – tài sản của phần mềm quản lý ERP

Phân hệ quản trị kho – tài sản:

Quản trị kho của phần mềm quản lý erp giúp nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình hàng hóa tại các kho từ đó có những điều chỉnh hợp lý nhằm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Tổ chức kho: Tính năng này cho phép nhà quản trị khai báo hệ thống kho tại doanh nghiệp. Adidas Zx Flux Hệ thống cho phép khai báo kho cho nhiều phân xưởng khác nhau, khai báo kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm… Chức năng này cho phép chia sẻ những thông tin về hàng tồn kho tại mỗi kho cho người có quyền sử dụng.

Định nghĩa vật tư hàng hóa: Phần mềm cho phép khai báo thông tin như trạng thái, thuộc tính về vật tư hàng hóa, phân loại hàng hóa cho việc quản trị

Kế hoạch và kiểm soát: Cho phép thực hiện khai báo các quy tắc kiểm soát hàng tồn kho về số lượng tối thiểu và tối đa từ đó lập các yêu cầu mua vật tư khi bị thiếu hoặc đưa ra cảnh báo về số lượng hàng tồn kho quá nhiều. adidas femme pas cher Ngoài ra tính năng này còn tích hợp với phân hệ mua hàng của phần mềm ERP để tạo các yêu cầu mua hàng mới.

Thực hiện công việc kiểm kê: Chức năng giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm kê hàng hóa, quản lý các thông tin liên về kiểm kê, thực hiện điều chỉnh khi cần thiết

Giao dịch: Phân hệ được tích hợp chặt chẽ với phân hệ mua hàng và phân hệ bán hàng nhằm thực hiện giao dịch liên quan tới kho hàng như: nhận hàng, kiểm tra về chất lượng, nhập – xuất kho hàng hóa, vật tư đưa vào sản xuất.

Hạch toán: Các công việc như nhập xuất, chuyển, nhận hàng hay trả lại hàng đều phát sinh các nghiệp vụ hạch toán và các bút toán kế toán đó sẽ được cập nhật tự động ghi vào sổ cái khi có yêu cầu.

Xem thêm: Phần mềm quản lý ERP – Phân hệ quản trị sản xuất

Phân hệ quản trị tài sản:

phần mềm quản lý erp

Phân hệ này giúp nhà quản trị thực hiện việc quản lý TSCĐ, quản lý các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như:

Nhập thông tin về những tài sản mới

Hỗ trợ thực hiện các giao dịch về quản lý tài sản như: chuyển giao, điều chỉnh nguyên giá, định giá lại tài sản, thanh lý hoặc phục hồi tài sản.

Phan mem ke toan erp hỗ trợ tính khầu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau.

Tự động lập các bút toán phát sinh trong quá trình quản lý tài sản, chuyển bút toán từ sổ quản lý sang sổ tổng hợp.

Hỗ trợ thực hiện tạo báo cáo quản trị về TSCĐ

Hai phân hệ quản trị kho và quản trị tài sản giúp nhà quản trị nắm được tình hình tài sản cũng như tình trạng kho hàng để có những chiến lược kinh doanh phù hợp. adidas messi 2017 Ngoài ra các phân hệ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian dành cho quản lý.

DIP Vietnam đã nghiên cứu và phát triển để cho ra đời sản phẩm phần mềm DIP ERP.NET với nhiều tính năng nổi trội và ưu việt đáp ứng tối đa nhu cầu của các doanh nghiệp với các lĩnh vực khác nhau trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>